Catalogger-ის შესახებ

Catalogger არის პროგრამის სერვერი, რომელიც მართავს ბევრ დომენს და ქმნის html გვერდებს ადმინისტრატორის მიერ განსაზღვრული შიგთავსიდან.

Catalogger დაიბადა მომხმარებლის მოთხოვნებიდან მძლავრი, მრავალენოვანი, მრავალენოვანი, მრავალენოვანი აპლიკაციისთვის, რომელსაც მარტივად ჰქონდა გვერდზე სტრუქტურები და ცენტრალიზებული განახლებები, ხოლო რთული სტრუქტურებისა და ბიბლიოთეკების გარდა.

Catalogger მიზანია ყველა ზომის იმ ერთეულთა დაშვება, რომელთაც გააჩნიათ ციფრული წარმომადგენლობა ინტერნეტში, ნებისმიერი ბიუჯეტიდან რაც ხელმისაწვდომია და, აქედან გამომდინარე, გაცივებული რესურსების სწორი არჩევანი და ისეთი სერვერის არქიტექტურის შეთავაზება, რომელიც საშუალებას მისცემს თითოეულ დომენს, მასპინძელს სერვერზე, ჰქონდეს მკაფიო არსებობა ინტერნეტში.

ამისათვის, Catalogger არქიტექტურა სამი ძირითადი აპლიკაციისგან შედგება:

  • გვერდის თაობის ძრავა,
  • მმართველობა
  • დაცინვა

ნებისმიერი ერთეულისთვის, ინტერნეტში ყოფნა არის ზემოთ ყველა იმ სერვისისა და/ან პროდუქტის პრეზენტაცია, რომელსაც ერთეული აყენებს ბაზარზე, რადგან ეს არის მისი არსებობის მიზანი. სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ შევქმნათ ხელსაწყო, რომელიც საშუალებას იძლევა მარტივი და მიმზიდველი პროდუქციის ან მომსახურების სხვადასხვა სუბიექტების მომსახურების სრულიად განსხვავებული სფეროებში. ყველაზე დაბალი გავრცელებული დასახელების მეთოდით, დასკვნა ისაა, რომ სუბიექტებმა უნდა წარმოადგინონ საქონლის ან მომსახურების კატალოგები, სადაც მხოლოდ ელემენტების შინაარსი განსხვავდება თითოეული ელემენტის Catalogger მიხედვით. შესაბამისად, აქცენტი გაკეთდა ციფრული Catalogger მართვის სისტემის კონფიგურაციასა და განვითარებაზე, რომელიც დაკავშირებულია საძიებო სისტემასთან. ინსტრუმენტი იპოვა თავისი სახელი: Catalogger.

მცირე ორგანიზაციების ბიუჯეტების შესანახად, Catalogger აწყობს ციფრული პრეზენტაციის გვერდებს "გვერდის შაბლონებიდან", რომლებიც პლატფორმის მომსახურებებში შედის. ეს შაბლონები შეიძლება მორგებული ბიუჯეტის მიხედვით ან პირის სურვილი, რომელიც პასუხისმგებელია ელემენტის ციფრულ კომუნიკაციაზე.

Catalogger ციფრული გვერდის სერვერი ასევე აერთიანებს მარტივ ინფორმაციას კონტეინერების საშუალებით, რომლის ტიპის ან დაბლოკვის ტიპია. ტექსტისა და გამოსახულების კონტეინერები, რომლებიც, რა თქმა უნდა, ასოცირდება ან არა კატალოგთან და მის შინაარსთან.

ინტერნეტში ციფრული წარმომადგენლობა ეტაპობრივად არის აგებული, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ციფრულ კომუნიკაციაზე გადასვლის პროცესი მარტივად განხორციელდეს, რაც შესაძლებელს გახდის Catalogger ადმინისტრაციის მიერ. სუბიექტებს ხშირად ცოტა დრო აქვთ, რომ ერთმანეთს დაუთმონ ურთიერთობა და, შესაბამისად, არც უარს ამბობენ სხვა მომსახურებაზე. თუმცა დღეს მნიშვნელოვანია, რომ ხარისხიანი ციფრული ჩანაწერი გვქონდეს.

Catalogger SaaS ოპერაციის რეჟიმი გთავაზობთ მცირე ერთეულებს შესაძლებლობას, მხარდასაჭერი ადგილობრივი მომწოდებლების მიერ, რომელთაც შეუძლიათ გაიგონ თავიანთი მოთხოვნილებები და შესთავაზონ მათ ბიუჯეტზე მორგებული ხარისხის მომსახურება.

Catalogger დამზადებული და დაპროგრამებულია Guriansoft მიერ

საიტი იყენებს ფუნთუშებს, გვერდების უკეთ მონახულებისთვის. დამატებითი ინფორმაცია ქუქი გამოყენების შესახებ.