საკუთრი მრავალი-ენა

Catalogger-ის ბირთვი გათვლილია ისე, რომ მრავალენოვანი გვერდების გენერირება შეძლოს. 

avatar_მრავალი-ენა

Catalogger-ის საბაზო არქიტექტურა ითვალისწინებს რამდენიმე ენის ტექნიკურ მხარდაჭერას. ეს არ არის plug-in. რამდენიმე ენის გენერირება Catalogger-ის ბირთვშივეა გათვალისწინებული. ადმინისტრატორს შეუძლია განსაზღვროს ის ენები, რომლებიც იქნება გამოყენებული საიტისთვის, დაამატოს ან წაშალოს, გააქტიუროს ან გათიშოს. ადმინისტრატორი თავიდან განსაზღვრავს მთავარ ენას და, როდესაც ახალი ენა დაემატება, მონაცემები კოპირდება ამ ძირითადი ენიდან და ადმინისტრატორის ახალი Tab-ი იხსნება, რათა მან შეძლოს ინფორმაციის აკრეფა ახლად დამატებულ ენაზე.

 

მინდა მეტი ვიცოდე

* საჭირო ინფორმაცია გაგზავნის ფუნქციის გასააქტიურებლად

პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობა

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის გარდა, ჩვენი საქმიანობის ფარგლებში, ჩვენ ვიცავთ თქვენს პირად მონაცემებს, ჩვენი მაღალი ეთიკის ნორმებით. ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ კონფიდენციალურობას და, თქვენი თანხმობის გარეშე, არ გადავცემთ თქვენს პირად მონაცემებს მესამე პირს.

ჩვენ ვუზრუნველყობთ რომ ჩვენს ყველა თანამშრომელს ქონდეს გააზრებული სხვა ადამიანის პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობისა და პროფესიული საიდუმლოს დაცვის მნიშვნელობა. ჩვენი მთავარი მოტივაციაა დაცული იყვნენ ჩვენი კლიენტები მუდმივად.

საიტი იყენებს ფუნთუშებს, გვერდების უკეთ მონახულებისთვის. დამატებითი ინფორმაცია ქუქი გამოყენების შესახებ.