დაყენებადი კატალოგი და ერთეულის აღწერა

Catalogger-ი ეს არის მულტი კატალოგები. იგი შექმნილია მრავალი კატალოგის შესაქმენლად. თქვენი პროდუქციისა თუ სერვისების კატალოგების კონფიგურაცია ხდება თქვენი სურვილისამებრ.

avatar_საგნის-აღწერა

კატალოგების შექმნა.

  • კატალოგი - ეს არის ჩამონათვალი, სია, რომელშიც მოცემულია თქვენი პროდუქტები, სერვისები და ყველაფერი, რასაც ყიდით ვებ-ით. 
  • კატალოგი, როგორც წესი, წარმოდგენილია ერთი გვერდით, სადაც ჩამოთვლილია ნივთები, პროდუქტები და სერვისები. ყოველი კატალოგისთვის, ადმინისტრატორს შეუძლია განსაზღვროს თითოეული კატალოგისთვის დამახასიათებელი ეტიკეტი. ყველა კატალოგი შეიძლება წარმოდგენილი იქნას სხვადასხვანაირად.
  • შეგიძლიათ თქვენი პროდუქტებისა და სერვისების აღწერა ისეთი ფორმითა და იმ ინფორმაციის მითითებით, რაც მათთვისაა დამახასიათებელი.  რამდენიმე ველი წინასწარ არის განსაზღვრული. მაგალითად: სახელი, შესავალი, აღწერა, URL, pitch, ვიდეო ბმული, პიქტოგრამა, ფოტოები და SEO-ს ველი.  თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ და შექმნათ იმდენი საინფორმაციო ველი, რამდენიც გჭირდებათ. 
  • ყოველი ველისთვის შეგიძლიათ განსაზღვროთ, გამოყენებული იქნება თუ არა იგი როგორც ძიების კრიტერიუმი და საჯარო ინფორმაციაა თუ პირადი. 
  • Catalogger-ს შეუძლია იმდენი კატალოგის ტექნიკური მხარდაჭერა, რამდენიც დაგჭირდებათ. პროდუქტი თუ სერვისი შეიძლება ერთდროულად რამდენიმე კატალოგში იყოს მოთავსებული. ყოველი პროდუქტისთვის გექნებათ მთავარი კატალოგი და შეგეძლებათ დაამატოთ სხვა კატალოგების ბმულები. 

მინდა მეტი ვიცოდე

* საჭირო ინფორმაცია გაგზავნის ფუნქციის გასააქტიურებლად

პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობა

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის გარდა, ჩვენი საქმიანობის ფარგლებში, ჩვენ ვიცავთ თქვენს პირად მონაცემებს, ჩვენი მაღალი ეთიკის ნორმებით. ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ კონფიდენციალურობას და, თქვენი თანხმობის გარეშე, არ გადავცემთ თქვენს პირად მონაცემებს მესამე პირს.

ჩვენ ვუზრუნველყობთ რომ ჩვენს ყველა თანამშრომელს ქონდეს გააზრებული სხვა ადამიანის პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობისა და პროფესიული საიდუმლოს დაცვის მნიშვნელობა. ჩვენი მთავარი მოტივაციაა დაცული იყვნენ ჩვენი კლიენტები მუდმივად.

საიტი იყენებს ფუნთუშებს, გვერდების უკეთ მონახულებისთვის. დამატებითი ინფორმაცია ქუქი გამოყენების შესახებ.