გეოგრაფია

საჭიროებისამებრ, კატალოგის ელემენტის დასახასიათებლად გეოგრაფიული საზომი შეიძლება იქნეს გამოყენებული. ამისთვის, ადმინისტრატორს შეუძლია ქალაქების, რეგიონებისა და ქვეყნების მონაცემთა ბაზაში შევიდეს. ქალაქები, რეგიონები და ქვეყნები შეიძლება გამოყენებული იქნას, როგორც კრიტერიუმი ძიების კომპონენტში, როდესაც ველი დაკავშირებულია გეოგრაფიულ კომპოზანტთან. 

avatar_გეოგრაფია

მინდა მეტი ვიცოდე

* საჭირო ინფორმაცია გაგზავნის ფუნქციის გასააქტიურებლად

პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობა

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის გარდა, ჩვენი საქმიანობის ფარგლებში, ჩვენ ვიცავთ თქვენს პირად მონაცემებს, ჩვენი მაღალი ეთიკის ნორმებით. ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ კონფიდენციალურობას და, თქვენი თანხმობის გარეშე, არ გადავცემთ თქვენს პირად მონაცემებს მესამე პირს.

ჩვენ ვუზრუნველყობთ რომ ჩვენს ყველა თანამშრომელს ქონდეს გააზრებული სხვა ადამიანის პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობისა და პროფესიული საიდუმლოს დაცვის მნიშვნელობა. ჩვენი მთავარი მოტივაციაა დაცული იყვნენ ჩვენი კლიენტები მუდმივად.

საიტი იყენებს ფუნთუშებს, გვერდების უკეთ მონახულებისთვის. დამატებითი ინფორმაცია ქუქი გამოყენების შესახებ.